Ekonomi för småföretagare

690,00 kr

Peter Reivall gjorde med sin förra kurs (Förstå bokföring… en gång för alla) bokföringen lätt att förstå genom sin metod kallad saldosystem. Här kommer kurs nummer två – Ekonomi för småföretagare – där Peter ännu en gång på ett väldigt pedagogiskt sätt förklarar olika begrepp och metoder som du kommer ha stort nytta av i ditt företagande.

Kursen kan ses som en ordbok där varje begrepp förklaras i ett eget avsnitt.

Total speltid: ca 2 timmar och 30 minuter.

Kursen tar upp följande uttryck och metoder:

Ekonomihjulet – Likviditet – Kapitalbehov – Budgetpyramiden – Kassalikviditet – Täckningsbidrag – Skuldsättningsgrad – Solidiet – Likviditetsbudget – Bidragskalkylering – Investeringskalkyl – Pay-off-metoden – Kapacitetskalkylering – Lönsamhet – Nuvärdesmetoden – Påläggskalkylering – Förädlingsvärde – Finansiering – Divisionskalkylering – Rörelsekapital – Break-even point – Budgetering – Finansieringsanalys – Trendframdragning – Företagsanalys – Bokslutsanalys – Fasta & rörliga kostnader