Ekonomi för småföretagare

1 690,00 kr

Peter Reivall gjorde med sin förra kurs (Förstå bokföring… en gång för alla) bokföringen lätt att förstå genom sin metod kallad saldosystem. Här kommer kurs nummer två – Ekonomi för småföretagare – där Peter ännu en gång på ett väldigt pedagogiskt sätt förklarar olika begrepp och metoder som du kommer ha stort nytta av i ditt företagande.

Kursen kan ses som en ordbok där varje begrepp förklaras i ett eget avsnitt.

Total speltid: ca 2 timmar och 30 minuter.

Kursen tar upp följande uttryck och metoder:

Ekonomihjulet – Likviditet – Kapitalbehov – Budgetpyramiden – Kassalikviditet – Täckningsbidrag – Skuldsättningsgrad – Solidiet – Likviditetsbudget – Bidragskalkylering – Investeringskalkyl – Pay-off-metoden – Kapacitetskalkylering – Lönsamhet – Nuvärdesmetoden – Påläggskalkylering – Förädlingsvärde – Finansiering – Divisionskalkylering – Rörelsekapital – Break-even point – Budgetering – Finansieringsanalys – Trendframdragning – Företagsanalys – Bokslutsanalys – Fasta & rörliga kostnader