Förstå bokföring

1 990,00 kr

Produktbeskrivning

Kursen är indelad i fyra skivor/lektioner:

Lektion 1

– Introduktion/Bakgrund
– Bokföringens teori
– Uppgift Isbadarna

Lektion 2

– Uppgift Konsulten I
– Lager/Lagerförändring
– Uppgift Konsulten II
– Avskrivningar/Värdeminskning
– Uppgift Konsulten III
– Bokslutsarbetet
– Uppgift Konsulten IV
– Huvudbokföring

Lektion 3

– Radio & TV-Handlaren I
– Moms I
– Radio & TV-Handlaren II
– Periodiseringar
– Radio & TV Handlaren III
– Periodbokslut
– Moms II
– Löner/Lönebikostnader

Lektion 4

– Datorbokföring
– Eget kapital
– Kreditfakturor
– Sidobokföring
– Internbokföring
– Support/Info m.m.

Total speltid är ca 7,5 timmar.