Saldosystem-metoden

Saldosystem står för en banbrytande ny och lättförstålig pedagogik till nytta för alla som behöver kunna och förstå bokföring.

Saldosystem

Saldosystem definierar debet som ett positivt och kredit som ett negativt tal. Det ger enkla kolumner som visar aktuella saldon direkt.
Dagboken separerar de fyra kontoslagen (tillgångar, skulder/eget kapital, intäkter och kostnader) och varje kontoslag avslutas med en respektive ”övriga kontons” kolumn. Saldoraden, summan av kolumnerna, bildar därmed balans- och resultaträkningarna.

Kontrollen att plustalen = minustalen d.v.s. att debet = kredit, blir ett bokslut då balans- respektive resultatkontona sammanräknas var för sig. Vinsten, alternativt förlusten, framkommer vid båda sammanräkningarna fast med olika tecken då totalsumman blir noll.

Eller annorlunda uttryckt, vår dagbok är både kronologisk och systematisk. Det betyder att bokföringen sker i tidsordning och att ur densamma (saldoraden) kan direkt den ekonomiska ställningen (balansräkningen) och resultatet (resultaträkningen) utläsas. Med den s.k. huvudboken kan sedan kolumnerna/kontona uppdelas i ett obegränsat (teoretiskt) antal underkonton.

Vi säljer kunskap – du köper oberoende

Efter att du tagit del av våra kurser kommer du att förstå och kunna använda alla bokföringsprogram, som till exempel Hogia, Visma, Fortnox Björn Lunden eller Speedledger.
Du kan även bokföra manuellt om du så vill. Valet är ditt!

Saldosystem är digital bokföring i manuell form

Efter då gått igenom vår bokföringskurs förstår du fullt ut vår slogan; ”bokföring på en minut” vilket betyder att du konterar (fastställer belopp, kontonummer och debet eller kredit), vilket kräver kunskap och sedan registrerar (stansar in siffrorna i datorn). Det är allt!

Saldosystems kompletta bokföringskurser 

Våra kurser gercmaximal kunskap på minimal tid! När du har lärt dig förstå och tolka siffrorna blir det roligt att följa hur det går för ditt företag. 
PS! Notera att man kan köra VOLVOS bokföring i vår befintliga dagbok, åtminstone teoretiskt.